Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

Koszty uczestnictwa wynoszą 1200 zł i obejmują materiały konferencyjne, catering oraz imprezy towarzyszące. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. W przypadku wniesienia opłaty konferencyjnej przed 15 czerwca 2017 roku jej wysokość jest obniżona do 1000 zł. Jednoznacznym potwierdzeniem udziału w konferencji jest przelew na konto konferencji. Prosimy bardzo o zgłoszenie udziału w konferencji z jednoczesnym dokonaniem przelewu, osobno dla każdego z uczestników. Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji poprzez stronę internetową: www.uiua2017.pwr.edu.pl