Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

Kryteria klasyfikacyjne

Sponsor platynowy – od 30.000 PLN
Sponsor złoty – od 15.000 PLN
Sponsor srebrny – od 10.000 PLN
Sponsorzy pozostali – poniżej10.000 PLN
Minimalna kwota sponsorowania 5.000 PLN

Bonusy możliwe do wykorzystania dla poszczególnych grup sponsorów

Sponsor platynowy – uczestnictwo pięciu osób + wystąpienie promocyjne + wystawa + wkładka
Sponsor złoty – uczestnictwo trzech osób + wystąpienie promocyjne + wystawa
Sponsor srebrny – uczestnictwo dwóch osób + wystąpienie promocyjne
Pozostali sponsorzy – bezpłatny udział w konferencji dwóch osób

Pozostałe formy uczestnictwa firm w konferencji

– Wystawa 6.000 PLN (w tym uczestnictwo dwóch osób) – klasyczne stoiska wystawowe o wymiarach 2×2 m usytuowane w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej
– Wystąpienie promocyjne 4.000 PLN (w tym uczestnictwo w konferencji jednej osoby)
– Wkładka w materiałach konferencyjnych 4.000 PLN – materiały konferencyjne zostaną wydane w języku angielskim przez znane wydawnictwo naukowe o światowym zasięgu A.A.Balkema (Holandia) lub inne równoważne. Wkładkę opracowuje zainteresowana firma.
– Dołożenie materiałów promocyjnych do materiałów konferencyjnych 3.000 PLN