Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez stronę internetową konferencji (www.uiua2017.pwr.edu.pl) z określeniem jego formy (udział w konferencji, wystąpienie promocyjne, wystawa – do 15 września 2017.

Reklama w materiałach konferencyjnych – do 15 czerwca 2017.

Przesłanie przez organizatorów informacji o wstępnym zakwalifikowaniu referatów wraz z podaniem zasad ich przygotowania oraz sprecyzowanie warunków dotyczących innych form prezentacji – do 31 marca 2017.

Nadsyłanie wstępnie zakwalifikowanych referatów i materiałów reklamowych do zamieszczenia w materiałach konferencyjnych – do 15 czerwca 2017.

Przesłanie przez organizatorów informacji o przyjęciu referatów do druku – do 31 lipca 2017.