Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

Zgłoszenia referatów w postaci streszczenia o objętości około 300 słów należy przesyłać tylko w angielskiej wersji językowej pocztą elektroniczną (www.uiua2017.pwr.edu.pl) do 15.02.2017. Autorzy referatów zakwalifikowanych do druku w materiałach konferencyjnych, do 31 marca 2017 otrzymają informację o formie, w jakiej mają być one przygotowane. Termin nadsyłania referatów 15.06.2017. Wybrane spośród zakwalifikowanych do druku referaty będą wygłaszane w czasie sesji konferencyjnych w języku polskim lub angielskim (tłumaczenie symultaniczne wystąpień na oba języki). Materiały konferencyjne zostaną wydane w języku angielskim przez A.A.Balkema (Holandia).