Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

Program konferencji 

Program konferencji podobnie jak materiały konferencyjne są tylko w języku angielskim.

Natomiast wszystkie prezentacja będą wygłaszane w języku polskim lub angielskim i będą tłumaczone symultanicznie (słuchawki).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu.