Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

– Cezary MADRYAS, Politechnika Wrocławska, PSTB przewodniczący konferencji (PL)

– Andrzej KOLONKO, Politechnika Wrocławska, sekretarz konferencji (PL)

– Tomasz ABEL, Politechnika Wrocławska (PL)

– Zuzanna FYALL, Politechnika Wrocławska (PL)

– Wojciech GRODECKI, Politechnika Warszawska (PL)

– Beata NIENARTOWICZ, Politechnika Wrocławska (PL)

– Bogdan PRZYBYŁA, Politechnika Wrocławska (PL)

– Arkadiusz SZOT, Politechnika Wrocławska, (PL)

– Leszek WYSOCKI, Politechnika Wrocławska (PL)