Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

– Tarcisio CELESTINO, President of ITA-AITES (BRA)

– Rolf BIELECKI, Prezydent EFUC (D)

– Rafał DUTKIEWICZ, Prezydent Wrocławia (PL)

– Cezary MADRYAS, Rektor Politechniki Wrocławskiej (PL)