Infrastruktura podziemna miast, Wrocław

  1. Wystąpienia promocyjne – przewiduje się wystąpienia promocyjne towarzyszące sesjom naukowym. Koszt wystąpienia (20 min łącznie z ewentualną dyskusją) wynosi 4000 zł + VAT. Liczba wystąpień promocyjnych jest ograniczona z uwagi na charakter konferencji. Koszt wystąpienia promocyjnego wraz z pełnym uczestnictwem w konferencji dla 1 osoby wynosi 5000 zł + VAT.
  2. Reklama zamieszczona w materiałach konferencyjnych – opłata za jedną stronę wynosi 4000 zł + VAT. Warunki techniczne dotyczące opracowania takiej reklamy (w języku angielskim) zostaną przekazane zainteresowanym firmom.
  3. Udział w wystawie towarzyszącej konferencji : 6000 zł + VAT   (w tej cenie udział 2 osób w konferencji)
  4. Dołączenie materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych: 3000 zł + VAT

Wystawa

Przewiduje się, że konferencji towarzyszyć będzie wystawa, na której firmy wykonawcze, projektowe oraz handlowe będą miały możliwość przedstawienia swojej oferty zarówno uczestnikom konferencji jak i studentom Politechniki Wrocławskiej. Nasza uczelnia należy do najbardziej liczących się a zarazem do największych w Polsce kształcąc obecnie przeszło 33 tysiące studentów.

Sponsorowanie

Zachęcamy do sponsorowania konferencji. Lista sponsorów (wraz z logo) zostanie zamieszczona w materiałach konferencyjnych. Warunki sponsoringu należy uzgodnić z organizatorami. Lista sponsorów jest otwarta.